top of page

GDPR-VERKLARING

Deze GDPR-verklaring beschrijft hoe wij, Viator, persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken via onze website www.viatortongeren.be. We streven ernaar om transparant te zijn en uw privacy te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde gegevens: a. Bij het bezoeken van onze website kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, datum en tijd van toegang, en doorverwijzende website. b. We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactinformatie.

Doel van gegevensverzameling: a. We gebruiken de verzamelde gegevens om onze website te beheren, uw vragen te beantwoorden en de door u gevraagde diensten te leveren. b. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen, maar alleen als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Gegevensbewaring:

a. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

b. U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken en uw gegevens te laten verwijderen.

Gegevensbeveiliging:

a. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

b. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren of wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Uw rechten:

a. U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en om correcties aan te brengen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

b. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Neem voor vragen over deze GDPR-verklaring contact met ons op via info@viatortongeren.be.

bottom of page